Betende Hände A.Dürer - Betende Hände

Betende Hände A.Dürer
Art. 1-129000    Natur

12,60 €

Ein ideales Geschenk zur Kommunion, Betende Hände A.Dürer aus Holz.


   


1-129000 Betende Hände A.Dürer
Mass Natur Gew.Golds.. 3xGebeitz.. Color
8x5 10,30 €  13,60 €  15,10 €  20,20 € 
10x6 12,60 €  16,60 €  17,20 €  24,40 €